سه شنبه, 25 مهر 1396

درخواست عزل امام جمعه قم و تولیت آستانه حضرت معصومه(س)

نامه الکترونیک چاپ PDF

موج رسوایی اظهارات امام جمعه قم، از مرزها گذر کرده و موجب وهن شیعه شده است، دشمنان قسم خورده شیعه، این خرافه پردازی ها را بهانه کردند تا بار دیگر ما را رافضی بخوانند و همه باورهای شیعه را از این دست قلمداد کنند، فیلم این سخنان سخیف چون چماقی شده است که بر فرق شیعه و روحانیت فرود می آید، کمترین اقدام مقام رهبری برای خلع سلاح دشمنان دین و اسلام، عزل مشارٌ الیه از تمامی مناصب است، تا او به بیت رهبری با این سمت ها مربوط است، سخنان او را نیز به بیت رهبری نسبت می دهند، امیدوارم نماز جمعه این هفته را فرد دیگری اقامه کند. ان شاء الله

90/1/31   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart