جمعه, 04 خرداد 1397

شکایت احمدی نژاد از من !

نامه الکترونیک چاپ PDF

تازه از شعبه 28 دادگاه انقلاب بازگشته بودم و هنوز گلویی تازه نکرده و داشتم برای خودم چای می ریختم که منشی وارد اتاق شد، از دور ترازوی قوه قضاییه را در سربرگی که همراه داشت دیدم، نمی دانم چرا من وقتی به این ترازو نگاه می کنم، احساس می کنم در وسط آن آدمی را به صلیب کشیده اند و تازه بار سنگین کفه های ترازو را هم بر دستان آن نگون بخت قرار داده اند! گاهی تیغه شاقول ترازو را چون دشنه ای می بینم که می خواهد در قلبم فرو رود، نوک این دشنه را خون آلود می بینم، برگه را بر روی میز من قرار می دهد، احضاریه جدید است، مرا به شعبه دوازدهم بازپرسی کارکنان دولت احضار کرده اند!

علت حضور: " در خصوص شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور علیه شما دایر به توهین و اهانت !، ... و نتیجه عدم حضور جلب می باشد!

تعجب می کنم، این اصلی ترین اتهام من در پرونده مطروحه  و تحت رسیدگی در شعبه 28 می باشد، مگر برای یک اتهام به چند جا باید پاسخ داد؟ من که دو بار هم بازداشت شدم و انفرادی را تجربه کردم، البته آن موقع من شاکی نداشتم و مشارٌالیه ژستی گرفتند و گفتند من شکایتی ندارم و در این دنیا و آن دنیا از او گذشتم و این مدعی العموم است که پیگیر اتهام اهانت به رئیس جمهور است! اما ظاهراً امروز خود به میدان آمده اند، منعی ندارد اگر عادلانه قضاوت شود، این من هستم که باید شکایت کنم، امروز جای متهم و شاکی عوض شده است، متهم آنقدر جسور و بی پروا شده که طرح شکایت می کند، من نیز آماده دفاع هستم و همین هفته هم از او شکایت خواهم کرد - اگر رسیدگی کنند! - هنوز شکایت من از روزنامه ایران در پیچ و خم دادسرای کارکنان دولت مانده است و حتی احضاریه ای برای او نفرستاده اند!

نکته جالب دیگر این که دادسرای کارکنان دولت - همانگونه که از نامش پیداست - رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، مقامات، نمایندگان مجلس، وزراء، معاونان رئیس جمهور و غیره را عهده دار است و من هیچ یک از این عناوین را ندارم! و به نظر نمی رسد دادسرای کارکنان دولت صالح به رسیدگی باشد !

نکته آخر این که به همه اتهامات یک فرد یکجا رسیدگی می شود و ملاک سبق ارجاع است، تا چه رسد به اتهام واحد و اصحاب دعوای یکسان! نمی دانم این قوه به کجا می رود، آقای احمدی نژاد می تواند در هر مجتمع قضایی و در هر شعبه یک پرونده برای من تشکیل دهد!  حق دارد، می دانم کجایش می سوزد، فقط باید به ایشان یادآوری کرد که : " آب را بریز همان جا که می سوزد! "

1390/1/22   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart