پنجشنبه, 03 خرداد 1397

قاسم شعله سعدی را هم گرفتند

نامه الکترونیک چاپ PDF

هر وقت فرزند دوستی تماس می گیرد، دل آدم می ریزد، معنای آن این است که " پدر گرفتار است" ، از همان صدای زنگ تلفن، دلت می گیرد، صدای آنسوی خط را که می شنوی، شرمت می آید که تو در کنار فرزندانت هستی و رفیقت در زندان، تا مدتها این صدا رهایت نمی کند، خدا کند که هرگز صدای فرزندان دوست را نشنوی و همیشه خودش با شما تماس بگیرد در صحت و سلامت و آزادی!

امروز علیرضا - فرزند دکتر شعله سعدی - تماس گرفت، می گفت: پدر را در فرودگاه مهرآباد، هنگام بازگشت از شیراز دستگیر کرده اند، برای آزادی او و همه زندانیان سیاسی دعا کنیم.

قاسم را آخرین بار پشت دروازه اوین دیدم، موبایلش را تحویل داد و برای بازپرسی داخل شد، حکمش هم دستش بود، از او خواستم تا اجازه دهد حکمش را منتشر کنم، احتیاط کرد، حق داشت!

15/1/1390   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart