پنجشنبه, 27 مهر 1396

جانشینان قارون و فرعون و بلعم باعورا!

نامه الکترونیک چاپ PDF

موسی( علی نبینا و علیه السلام) با قیام و انقلاب خود، قارون و گنجش - که سمبل ثروت بود - را در خاک کرد، و فرعون با تمام جلال و جبروتش – که سمبل قدرت بود – را در آب غرقه کردو بلعم باعورا با معبدش – که سمبل تزویر و فریب بود – را نابود ساخت و بنی اسرائیل را از شر زر و زور و تزویر رهایی بخشید.

اما امروز بنی اسرائیل با داعیه جانشینی موسی، ثروت و قدرت و دین مردم دنیا را به بازی گرفته اند، امروز زر و زور و تزویر در اختیار لابی صهیونیستهاست، 80 درصد ثروت دنیا در اختیار کارتل­ها و تراست­ها و کمپانی­ هایی است که فرمانبردار آنهایند ، قدرت مطلقه حاکمان در اختیار کسانی است که آنها می خواهند و برای همه کشورها مهره می سازند – حتی از نوع انقلابی دو آتشه و با شعار ضدیت با صهیونیست! -  به گونه ای که اگر هزار بار انقلاب کنند و انقلاب در انقلاب کنند باز در دست آنها جای دارند! ، پایگاه مذهب نیز در اختیار آنهاست، در همه ادیان روحانیون درباری را به نحوی با سیاستهای زرمداران و زورمداران همراه و همگام کرده اند،  یکی ازآنها مردم را آرام می کند و چون کاسه صبرشان لبریز شد، دیگری پرچم انقلاب برداشته و استبداد دینی را استوار می سازد و چون ایام او هم سرآید پرچم را روشنفکران دینی برمیدارند و فریاد دموکراسی خواهی و سکولاریسم سر می دهند و غافل از این که در هر نوع حکومتی, آنکه پیروز میدان است، از آنهاست، فرقی نمی کند که برای آزادی یا دموکراسی یا دین قیام کنید، آخر الامر کسی از صندوق رای بیرون می ­آید که آنها بخواهند!

تا به حال از خود سئوال کرده اید که چه شد بعد از انقلاب کسانی که نمی­ شناختیم مصدر امور شدند، یا چه شد که یکباره احمدی­ نژاد از گرد راه رسید و گوی سبقت از همگان ربود و یکه تاز میدان سیاست شد؟  من یقین دارم اگر هزار بار انقلاب کنیم، باز کسانی می ­آیند که آنها می خواهند، ابزار زر و زور و تزویر در دست آنهاست، مخالف خود را خود معرفی می کنند، تا رای مخالفین را در صندوق او جمع کنند، اگر بخواهند کسی را در میان جبهه مخالف حذف کنند، از او دفاع می کنند و از او تعریف می کنند!  این وظیفه بلعم باعورا ست، این رسالت رسانه بنی اسرائیل است.

باید موسایی دگر ظهور کند تا جهان را بار دگر از شرقارون و فرعون و بلعم باعورا نجات دهد،  و ما باید بجای انقلاب، روشنگری کنیم تا نمادهای زر و زور وبخصوص تزویر را بشناسیم و چون از چاله درآییم در چاه نیافتیم. راه بسیار دشوار است، در تمامی اندیشه ها مهره دارند و برنامه ریزی می کنند، اما باز دموکراسی و آزادی روزنه است که اگر با دموکراسی شمر حاکم شود با همام روش می توان او را برداشت! - هر چند با توجه به وجود ابزار تبلیغات و زر در دست لابی صهیونیست ها کاری است دشوار - اما بدون دموکراسی اگر پسر پیامبر حاکم شود از استبداد و دیکتاتوری مصون نیست. تنها راه چاره روشنگری است تا رسیدن به ساختار و ساز و کار دموکراسی، بدون وابستگی به افراد

2/1/1390   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart