دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

طهارت استیجاری !

نامه الکترونیک چاپ PDF

احکام عجیب وغریب محاکم مرا سخت به فکر فرو برده است! روزنامه نگاری که از فعالیت مطبوعاتی محروم می­شود، استادی که ممنوع التدریس می شود، خواننده ای که ممنوع الصداست، نوازنده ای که تارش را شکسته اند، وکیلی که پروانه وکالتش ابطال شده است و از همه جالب­تر معاون رئیس جمهوری که مادام العمر ( عمر خودش یا عمر جناح حاکم!) از هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منع شده است !

در مملکتی که دین در همه شئونش  حضور دارد،  قبل از تشکیل نطفه تا تولد و مرگ و پس از مرگ با تو است،  ازخوردن و خوابیدن و گشنی کردن  گرفته تا تخلی و قضای حاجت، برای همه برنامه و احکام دارد، از سوی دیگر می فرمایند سیاست ما عین دیانت ماست، حال خود بگویید، چگونه باید دینمدار بود و در سیاست دخالت نکرد، چگونه باید دین داشت و مراقب بود که پایت روی خط قرمز سیاست نرود؟ این بخت برگشتگان چگونه امرارمعاش فرمایند که به عبا و اسب کسی برنخورد؟!

دیدم دکتر شریعتی راهکار خوبی داده است، می گویند وقتی از زندان برگشته بود و از همه فعالیتهای اجتماعی محروم شده بود، از او پرسیدند، حال کاری برای خود پیدا کرده ای؟ گفته بود : بله، ننه بچه ها مرده، بچه داری می­کنم ! البته این تعبیر مادر مرده، جوابی بود در خور ساواک !  دوستی می گفت: غاز می­چرانم!  این هم جوابی است که خدای ناکرده مثل همان " مادر مرده" بوی سیاسی دارد! اما گاوداری و گوسفند چرانی و پرورش بزغاله، بار کنایه کمتری دارد و با توجه به تعابیر اهل بصیرت مقرون به واقع­تر است !

شغل دیگری هم آن مرحوم ابداع فرموده بود که خالی از لطف نیست، از همه نیکو­تر است، نماز و روزه استیجاری را شنیده­اید، اما طهارت استیجاری چیز بدیعی است، و صد البته با آن طنز معروف وضوی استیجاری تفاوت ماهو.ی دارد، لابد شنیده اید که همولایتی ما وصیت کرده بود که من نمازهایم را خوانده­ام و نماز قضا ندارم، فقط تا می­توانید برایم وضو بگیرید!

اما طهارت استیجاری برای اموات نیست، این خاص احیاء و زندگان است، بساری از مقدس مابان هستند که قدری هم وسواسی تشریف دارند، و به واسطه لینت مزاج و پروستات، نیاز به طهارت متواتر دارند، و آداب و فن طهارت ندانند و آمار و ارقام نشناسند و کمی هم فراموشی دارند و  در شمارخراطات تسعة (حرکات نه گانه) و کیفیت طهارت دچار شک و تردید و دودلی هستند! هیچ وقت طهارت به دلشان نمی چسبد و همواره از طهارت خویش دل بد کنند و دو کرآب هدر دهند و هنوز طاهر نشده باشند!  فلذا "طهارت استیجاری " آنهم از نوع " قوسی" می گیرند!

و "طهارت  قوسی" چنین باشد که دست از ابتدا تا انتها یک نیم دایره (قوس) می_زند (سه نوبت) و در کیفیت به" طهارت چینی" یا " طهارت مسی" معروف است، که از شدت و حدت پاکی و صفا زیر انگشت مبارک صدای کاسه مسی یا چینی می­دهد، دلچسبِ دلچسب!

که البته " طهارت قوسی" و  " طهارت مسی" و " طهارت چینی" و " طهارت بند انگشتی" و " طهارت فشاری" و ... همه از اجزاء و مراحل و شرط ضمن عقد " طهارت استیجاری" است، و در مجموع فنی است بدیع و خدمتی است بی ریا به خلق خدا! – به خصوص در این سال ریاضت -  از همیشه لازم­تر است، اگربازشبهه سیاسی نکنند و نگویند که انگشت در خربزه ما کرده ای!

1/1/1390   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart