پنجشنبه, 27 مهر 1396

کمک به اخراجی ها را حرام می دانم !

نامه الکترونیک چاپ PDF

مسعود ده نمکی چماقدار سابق، همان کسی که قتلهای زنجیره ای را عمل به تکلیف می  دانست و ناراحت بود که از این افراد (قاتلین) کمتر قدردانی می شود، او که در کوی دانشگاه حضور داشت و خانواده شهید عزت ابراهیمی او را در خون فرزندشان شریک می دانند! امروز دوربین به دست گرفته است! اشتباه نکنید، او از دوربین و هنر و سینما هم چماقی خواهد ساخت تا بر فرق ما بکوبد، و متاسفانه بازیگران ما بازیچه دست او شده اند، من اگر بودم به هیچ قیمت حاضر به همکاری با چماقداران نمی شدم.

امام موسی ابن جعفر علیه السلام، به صفوان جمال که شترهای خود را برای سفر حج به هارون اجاره داده بود، فرمود: " همین قدر که راضی هستی که هارون زنده بماند و از سفر برگردد تا اجاره شترهای تو را بپردازد در ظلم او شریکی"

و باز فرموده اند: " هر کس ظالمی را یاری کند و لو به تهیه لیقه دوات در ظلم او شریک است! "

نمی دانم، چگونه خود را توجیه می کنند و با چنین فردی که هنوز بر مواضع خویش است و توبه نکرده همکاری می کنند؟

پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود: " من اعان ظالماً سلطه الله علیه - هر کس ظالمی را یاری کند خداوند آن ظالم را بر او مسلط می کند"  آقایان بازیگران، روزی را می بینم که از  سلطه و ظلم او شکوه کنید و علاجی و فریاد رسی نیابید.

امروز بالای سن با شما خوش و بش می کند، اما او از همان قماشی است که اگر شما را در خیابان با این سر و وضع ببینند، بازداشتتان می کنند و سابق بر این خدو بر روی تان می انداختند و مویتان می بریدند، اما امروز برایشان تخم دوزرده می کنید و به رویتان می خندند، و شما چه ساده اید که خنده آنها را باور می کنید! شاید او بر روی شما لبخند زند، اما در گوشه ای دیگر، مسعودی دیگر، زهرا بنی یعقوب را به زندانی می افکند که فرجامش مرگ است، مرگ!  و شما با همکاریتان در مرگ زهرا هم شریکید!  شما در ترویج تفکر مسعودها شریکید، شما با کارتان مسعودها را تکثیر و وارد حوزه فرهنگ و هنر کرده اید!

باز هم عجیب است این یک بام و دو هوا، این همان بانویی است که در خیابان او را مسعودی می گیرد و در حبس می کند، که چرا چنین پوشیده ای! و مسعودی دیگر از بازی او میلیاردها به جیب می زند و به رویش لبخند ژوکوند! پس درد دین نبود، درد جیب بود، اگر موی تو و روی تو برای منافع ما بیرون است، حرجی نیست! وگر نه ...

اگر با این حجاب عکس  هاشمی و موسوی را در دست داری، جنجال می کنند که طرفداران اینها بی دین و بی حجابند، و اگر عکس اینها را در دست بگیری، دوربین ها شکارت می کنند و بارها از سیمای ملی پخش می شود که ببینید ما هم از این طرفداران داریم، ما هم دلباختگانی  داریم!

فریب امروز و دیروز اینها را نمی خورم، نه دیروز درد دین داشتند و نه امروز روشنفکر شده اند، دیروز و امروز  در پی منافع خویش اند! و مردم را بازیچه می دانند.

من هر گونه کمکی به اخراجی ها را حرام می  دانم، پرداخت ریالی برای دیدن این فیلم، تایید و تقویت تفکر چماق و ترور است ، و ما در خون شهیدان شریک خواهیم بود.

29 اسفند 1389

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart