پنجشنبه, 27 مهر 1396

ای کاش خرسی بودم در ژاپن !

نامه الکترونیک چاپ PDF

تصویری عجیب از زلزله ژاپن، خرس پاندای وحشتزده به پلیس پناه می برد، پلیس ملجا و مامن همه است، این را حیوانات هم فهمیده اند! با انتشار این تصویر، مردم بسیاری از کشورهای استبدادی که از پلیس می هراسند و تصویری از پلیس جز باتوم و گاز اشک آور و قتل و جنایت ندارند، با خود می گویند :

" ای کاش خرسی بودم در ژاپن! "

27 اسفند 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart