يكشنبه, 03 تیر 1397

آدم ربایان و آدم فروشان !

نامه الکترونیک چاپ PDF

ما بین یک عده آدم ربا و یک طایفه آدم فروش گیر کرده ایم! از آدم رباها نمی نالیم, درد ما از آدم فروشانی است که تمام زحمات ما را به ثمن بخس به حراج می گذارند!

20 اسفند 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart