يكشنبه, 03 تیر 1397

از حوزه قم صدای نفس های نهنگ خراسان می آید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

وحید خراسانی به جنگ آمد        ای عجب در جبل نهنگ آمد            

امروز از حوزه قم, جوار مرقد آیت الله العظمی بروجردی (قدس سره) , مسجد اعظم, صدای نفس های نهنگ خراسان بگوش رسید, حرکت نهنگ, لرزه بر اندام گربه ماهی ها و سگ ماهی ها می فکند, آنها که گمان می کردند حوزه خفته است, چرتشان پاره شد, امروز اقیانوس بیکران قم - شهر خون و قیام - یک بزرگ دارد, او پشت و پناه اسلام و مسلمین است, او برای دین خدا قیام کرده است, او را تنها نگذاریم, آیت الله العظمی وحید یکی است.

امروز آیت الله العظمی وحید خراسانی در درس خارج خویش فرمود:

این مسیحیت در این کشور جوانان شیعه را گمراه می کند و این ها روی ریاست خود دعوا دارند! کسی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات ضاله و مضل - حتی در قم - یعنی چه؟ این ها را در قبال اسلام بخورد این ملت می دهند!

این دستگاه با این بساط اگر جایی یک کلمه سوئی برای تزلزل مقام من باشد, همه قوا آنجا حاضر است!  اما دین و ایمان از مغز جوانها برده می شود و همه خفقان گرفته و خوابند, دنبال مقام و مالند, دم از اسلام می زنند و از اسلام خبری نیست!

سخنان آیت الله العظمی وحید خراسانی با تکبیر طلاب بدرقه شد, در پایان درس معظم له باز تنی چند عوامل خودسر معلوم الحال شعار " مرگ بر ضد ولایت فقیه " سر دادند, کسی نیست به ابلهان بگوید اگر فقیه آل محمد و شیخ الفقهاء و المجتهدین و اعلم علماء و مراجع را ضد ولایت فقیه بخوانید,او را تضعیف نکرده اید, ولایت فقیه را سست کرده اید, این عناصر خود سر ضد ولایت فقیه اند! ولایت فقیه به فقهاء و مجتهدین قوام و دوام می یابد, نه به حاج منصور و حاج سعید و حاج حسین و حاج حبیب و حاج شیخ محمد تقی !

18 اسفند 1389  / مهدی خزعلی


افزودن نظر


Joomlart