جمعه, 04 خرداد 1397

ما تخم مرغ هایمان را در سبد هاشمی نگذاشته ایم !

نامه الکترونیک چاپ PDF

این روزها رسانه های قدرت جشن گرفته اند, آنها فکر می کنند با تسخیر صندلی هاشمی کار تمام است, اما کور خوانده اند, ما تخم مرغ هایمان را در سبد هاشمی نگذاشته ایم, این هاشمی است که چند صباحی تخم مرغ هایش را در سبد ملت گذاشته است, حال هم انتخاب با خود اوست, تخم مرغ هایش را در سبد ملت بگذارد یا سبد قدرت!

این را بدانید, ما تخم مرغ ها را در هفتاد میلیون سبد گذاشته ایم, با افتادن یک سبد چیزی عوض نمی شود, ما با تخم مرغ هفتاد نوع غذا برایتان می پزیم! می بینید باز هم آشپزخانه مان دایر است!

16 اسفند 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart