پنجشنبه, 03 خرداد 1397

آقای مهاجرانی؛ از گذشته خود توبه کنید !

نامه الکترونیک چاپ PDF

وزیر اسبق فراری لندن نشین برای ما منشور جنبش تبیین می کند,  آقای مهاجرانی شما اول کسی بودید که طرح مادام العمری ریاست جمهوری را هم دادید, و اگر هاشمی مخالفت نمی کرد, امروز رئیس جمهورمان هم مادام العمر شده بود!

دوران اصلاحات هم, تساهل و تسامح شما کمر اصلاحات را شکست, بی انضباطی مالی شما در ارشاد روی جناح انحصار طلب را سفید کرد, فراموش نکرده اید خاصه خرجی برای نشریات اصلاح طلب و محدودیت برای مخالفان را!

شما کارنامه اصلاحات را هم سیاه کردید و سید خندان از دست شما گریست! هر چند گله ما از سید هم جای خود دارد! اما او کجا و شما کجا!

درست است که جناح انحصار طلب از مهسا یوسفی و علیزاده و ... استفاده ابزاری و خلاف مروت و مردانگی کردند, اما علت فرار شما هم سیاسی نبود, مشکل شما چیز دیگری بود, من فرمایشات شما را به عرض آقایان رسانده ام, می فرمایند, پرونده او سنگین تر از این حرف هاست, با این مختصر پاچه خاری از راه دور حل نمی شود! لازم است که بلیط یکسره تهیه فرموده و به تهران بیایید و شخصاً ملازم رکاب حاج منصور یا حاج سعید شده و لخت شوید و در میانه گود, با فریاد رسا هفت بار بفرمایید: " مرگ بر سران فتنه " و سپس رو به قبله شش بار بگویید: " زید و عمر اعدام باید گردند! "  شاید افاقه کند, آنوقت می توانید با جناب عطریانفر شب شعر داشته باشید و حالش را ببرید!

مرد ناحسابی؛ بنشین رمانت را بنویس و با سیاست کاری نداشته باش, مثل من که دیگر قلم سیاسی نمی زنم و دارم آشپزی می نویسم! ضمناً بازار را هم خراب نکنید, هر چیزی نرخی دارد! مثلاً نان سنگک امروز 400 تومان است و بربری 300 تومان ! مراقب باشید گران نخرید!

بیایید از گذشته خویش توبه کنید, از دورانی که راست راست بودید , تا دورانی که چپ کردید, و امروز هم به دنبال بازگشت به جاهلیت نباشید, فرزانگان بیدارند, نخبگان هوشیارند, و دیگر گذشت آنزمان که تاریخ را فاتحان می نوشتند, امروز تاریخ در لحظه واقعه نگاشته می شود و تاریخ را فرزانگان می نویسند, تاریخ را ندای شهیدان رقم می زند و چون ژاله بر مردمان می بارد و چون ماه بر راه بشریت می تابد, هر چند سگان عوعو کنند, " مه فشاند نور و سگ عو عو کند "

15 اسفند 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart