يكشنبه, 06 خرداد 1397

فایل صوتی روم مناظره دکتر خزعلی و دکتر رهدار

نامه الکترونیک چاپ PDF

هر چند شاگرد آقای مصباح یزدی از مناظره طفره رفتند, اما روم مناظره با همان بحث " دموکراسی دینی" 5 ساعت باز بود و منتظر ورود حضرت مستطاب عالی! علی ای حال مباحث و پرسش و پاسخ ضبط شده است و تقدیم می شود.

 

قسمت اول
http://www.2shared.com/audio/rVJPSL4A/monaazeree_dr_khazali_ba_dr_ra.html
قسمت دوم
http://www.2shared.com/audio/OZVmSuXk/monaazeree_dr_khazali_ba_dr_ra.html

افزودن نظر


Joomlart