پنجشنبه, 27 مهر 1396

باز هم شیشه های حیان را شکستند !

نامه الکترونیک چاپ PDF

حتماً حکایت داروخانه و نفت را شنیده اید, من از کسانی که برای رعایت ادب طنز را ادب مالی می کنند, متعجبم, عزیز من مگر مجبوری مثال طنز بزنی, طنازی جگر می خواهد و از خود گذشتگی, اول مشکلش این است که می گویند او طناز است و گشاده رو و بدرد حکومت نمی خورد, برای مولایمان علی علیه السلام چنین می گفتند, پس ما چاله هایمان را پر می کنیم و گاهی برای بیان حقایق از جوب ادب هم می پریم, ترسی هم نداریم, طمعی هم نداریم و طنزمان را هم ادب مالی نمی کنیم !

اما بعد, می گویند: مردی به داروخانه مراجعه کرد و گفت: " نفت دارید؟"  داروخانه چی گفت: " نه"  مرد ازار درآورده و داروخانه را به فیض اکمل رسانده که :" شاشیدم به داروخانه ای که نفت ندارد! "

فردا باز مرد پیدا یش شد و همان سئوال و همان جواب و همان فیض تمام!

داروخانه چی دید این وضع نمی شود, برای رفع شر, رفت و به هر زحمت شده یک گالن نفت تهیه کرد, روز بعد مرد آمد و پرسید: " نفت دارید؟ " و داروخانه چی گردن راست و ته گلویی صاف کرد و بادی به غبغب انداخت و فاتحانه گفت : " بله جانم داریم, چقدر می خواهید؟ "  مرد نگاهی عاقل اندر سفیه در او کرد و باز همان کرد که روزهای پیش می کرد و گفت: " شاشیدم به داروخانه ای نفت می فروشد,مگر نفتی هستی! "این بگفت و برفت!

فردا باز مرد با همان سئوال آمد, داروخانه چی گفت: " عزیز من کارت را بکن و برو ! "

می گویند روز بعد آن مرد از آنسوی خیابان عبور می کرد, داروخانه چی دوید و دستش بگرفت و بگفت: " جان من تا مشتری ندارم بیا و کارت را بکن و برو! "

حال حکایت ماست با این قوم غدار, سال گذشته دفتر و منزل را با لباس فرم یگان ویژه سنگباران کردند و شیشه ها را شکستند و آیفون تصویری دفتر و منزل را با باطوم خرد کردند, خوب سال گذشته در اطراف دفتر ما درگیری بود و می توانستند این خرابکاری را به گردن اغتشاشگران - به قول خودشان - بیاندازند!

دیروز شیشه های نمایشگاه کتب پزشکی حیان را خرد کردند, اولاً در محل نمایشگاه نه تنها درگیری نبود, بلکه تظاهراتی هم نبود, در ثانی شب هنگام که نمایشگاه بسته بود و شهر آرام شده بود آقایان ما را به فیض اکمل رساندند !

ظاهراً فرقی نمی کند که راهپیمایی باشد یا نه, تظاهرات آرام باشد یا خشن, سکوت باشد یا فریاد, آتش بپا کنند یا نکنند, با مجوز باشد یا بدون مجوز, دولتی و خودجوش باشد! یا مردمی و غیرقانونی! امت همیشه در صحنه حزب الله باشند یا ملت اغتشاشگر مزدور فریب خورده وابسته به بیگانه, علی ای حال برادران ارزشی شیشه ما را می شکنند! پس چه بهتر خودمان دست مبارکشان را از آنسوی خیابان بگیریم و بیاوریم تا کارشان را بکنند و بروند !

11 اسفند  / مهدی خزعلی1389

 

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart