پنجشنبه, 03 خرداد 1397

از آسمان شهر صدای تکبیر می آید !

نامه الکترونیک چاپ PDF

الان که این سطور را می نگارم, 20 دقیقه است که صدای تکبیر قطع نمی شود, شاید بیش از یک سال است که علی رغم فراخوان به تکبیر شامگاهی- در نزدیکی منزل ما - کسی تکبیر نمی گفت , اما امشب شور و هیجان تکبیر مثل تیرماه پارسال بود, نمی دانم اینها که می گویند جنبش مرده است, از مرده هم که صدایی در نمی آید, این الله اکبرها ز چیست! این فریادها ز کیست؟ شاید مردگان سر از قبر درآورده و تکبیر می گویند! مردگان را بر بام چکار!

اما راست می گویند, این مردم مرده اند, اگر مرده نبودند که اوضاعشان این نبود! کفنشان را - ببخشید شهیدشان را - می دزدند و باتومی هم حوالت می دهند تا مردم بگویند " صد رحمت به کفن دزد اولی! "

9 اسفند 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart