دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

آقای هاشمی؛ چه کسی به شما دیکته می کند؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

يك روز بعد از نماز جمعه  مشهور آقاي هاشمي،جناب آقاي يزدي طي مخالفت و حمله به اظهارات هاشمي رفسنجاني اذعان نمود:كه روز پنج شنبه قبل از نمازجمعه طي جلسه اي که به همراه تني چند از اعضاي جامعه مدرسين با هاشمي داشته اند , به ايشان گفته اند كه چه مطالبي را بايد در نماز جمعه مطرح كنند و از گفتن چه مطالبي خودداري كنند كه مشروح گفته هاي آقاي يزدي در مطبوعات به چاپ رسيد و آقاي هاشمي به عهد شكني متهم شد كه خلاف توافقات آن جلسه،در نماز جمعه نظرات خود را گفته اند.( اعتراف به دیکته کردن مطالب به مهمترین امام جمعه کشور و رییس خبرگان و رییس مجمع تشخیص, وای به حال ائمه جمعه دیگر! )
اظهارات  آقاي هاشمي در جلسه روز گذشته تشخيص مصلحت نظام و ديدار ايشان با هيئت رئيسه مجلس خبرگان حاكي از تشكيل جلسه اي مشابه با جلسه قبل از نماز جمعه است كه اينبار بر خلاف گذشته آقاي هاشمي به تعهد خود عمل نموده است!
شايد آقاي هاشمي باخود انديشيده اند كه بودنش در سمت رياست خبرگان به نفع مردم و كساني باشد كه  قبل از اين به آقاي هاشمي دلخوش كرده بودند و گمان ميكردند هاشمي مخالف شكنجه و ارعاب و فضاي خفقان موجود در جامعه باشد هاشمي همان كسي هست كه وقتي آثار شكنجه بر روي بدن فرزند كروبي را مشاهده ميكند زار زار خود و عفت خانم گريه ميكنند و البته شايد امروز بنا به مصلحت  تغيير موضع ميدهند كه در حاكميت صاحب تريبون بودن وسمت رياست خبرگان داشتن بهتر از گوشه نشين بودن وحصر خانگيست ميخواهم به شما آقاي هاشمي يار ديرين امام و سياست مدار كهنه كار بگويم كه آقاي هاشمي اشتباه كرديد. اي مردي كه امام در مورد شما گفت :انقلاب زنده است تا هاشمي زنده است،اشتباه كرديد.
شنيده ام كه آرايشگري براي مشتريان خود تعيين وقت مينمود و اگر هر كدام از مشتريان چند دقيقه دير ميكردند با پوزش از مشتري برايش وقت ديگري تعيين ميكرد،يك روز يكي از دوستانش در مورد اين رفتار از او سووال ميكند آرايشگر در جواب ميگويد اين خود ما هستيم كه به شغلمان اعتبار ميدهيم نه شغل به ما!
آقاي هاشمي اين هاشمي رفسنجاني بود كه به كرسي رياست خبرگان بها , ارزش و مشروعیت مي داد و نه رياست خبرگان به هاشمي.

اگردر مقابل هجمه و تهديد  كساني كه به فرزند شما بي محابا دشنام ناموسی - که حد قذف دارد - مي دهند ترديد به خود راه نمي داديد و ايستادگي مي كرديد, می دیدیم  كدام شخص مقبول و مشروع ديگري چون هاشمي مي خواهد بر اين مسند تكيه بزند.
جناب هاشمي هنوز هم دير نشده است با موضع گيري در مقابل اقدامات ناجوانمردانه و غير قانوني نامي خوش از خود،در اين برهه تاريكٍ ايران زمين حك نماييد،مواضع چند روز اخير شما مواضع كسي نيست كه داعيه اين را دارد: كه اگر حضرت صاحب ظهور كند من قطعا يكي از كارگزاران ايشان خواهم بود(سخن شما در فيلم انتخابات رياست جمهوري سال84)
ياشار
هشتم اسفند 1389

افزودن نظر


Joomlart