يكشنبه, 06 خرداد 1397

کواکبیان: می خواهید در اینجا را ببندند؟!

نامه الکترونیک چاپ PDF

رسم است در کنگره سالانه احزاب از رجال سیاسی و حتی از احزاب رقیب دعوت می نمایند، پنجشنبه گذشته کنگره حزب مردمسالاری بود، یکی از مدعوین از جناب مصطفی کواکبیان می پرسد: چرا دکتر خزعلی را دعوت نکردید؟

و او در پاسخ می گوید: " می خواهید در اینجا را ببندند؟! "

ببینید اصلاح طلبان خود اول به حذف منتقدان می پردازند،  مشابه این سخن را یکی از روحانیون حزب اعتماد ملی زده بود و از پذیرش دبیر کل حزب در مسجدش عذر خواسته بود! که اگر بیایید همه امکانات مسجد را قطع می کنند!

شما خودتان به خودتان رحم نمی کنید!  می خواهید جناح حاکم به شما رحم کند؟  آقای کواکبیان راست می گوید، اگر مرا دعوت کند، دیگر اجازه برگزاری کنگره حزبی هم به او نخواهند داد و یا امتیاز حزبش را لغو می کنند!  حق دارد! مملکت که حساب و کتاب و قانون نداشته باشد همین است.

3 اسفند 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart