دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

از همه عزیزان عذر می خواهم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

راستش این از محاسن نظام ولایی ماست، خدا را شکر که ولی داریم و دستمان را می گیرد که در چاه نیافتیم! هر وقت این فتنه گرانِ  اغتشاشگرِ آشوبگر - همان 10 تا 15 نفر را عرض می کنم - می گویند که قصد آشوب و بلوا دارند، احتیاطاً اینتر نت ما را یک روز قبل و یک روز بعدش قطع می فرمایند که شکر زیادی میل نفرماییم، می گویند مرض قند می گیرید!

ما هم صحت و سلامتی مان را مدیون بزرگترهایی هستیم که مراقب این هفتاد میلیون طفل صغیر هستند و مراقبند که خدای ناکرده در معرض ویروس های خطرناک اندیشه و فکر قرار نگیرند.

باز هم بخاطر غیبت این سه روزه، از همه عزیزان عذر می خواهم و از اولیاء امور - که ولایت ما را عهده دار شدند و دستمان را بگرفتند تا در پرتگاه اینتر نت سقوط نکنیم - از طرف خود و والده آقا محمد و بچه ها و هفتاد میلیون صغیر دیگر سپاسگزاری می کنیم!

3 اسفند 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart