پنجشنبه, 27 مهر 1396

آش پشت پا !

نامه الکترونیک چاپ PDF

از وقتی که گفته اند: " قلم سیاسی نزن! "  این حقیر سرا پا تقصیر، کتاب مستطاب آشپزی در دست گرفته و حاشیه می‌زنم، حلیم بادمجان مجوز انتشار نگرفت، نمی دانم چرا؟  آش شله قلمکار را هم بدون مجوز سرو کردیم، بعضی می گفتند : روغن و پیازداغش کم است و بعضی ها هم از دستپخت ما خوششان آمده است و می گویند همین آشپزی بیشتر به مذاقمان سازگار است، اما ما خودمان دوست داریم قلم بزنیم، زیاد از آشپزی هم سر رشته نداریم، بنا داریم، آخرین آشپزی مان " آش پشت پا " باشد و بعد از آن باز برویم سر کار و زندگی خودمان، همان نویسندگی و قلم زدن برازنده ماست، درست است که نان ندارد و حتی نان آدم را آجر می کند، اما سراسر عشقبازی است، عشق است، صفاست!

" در خانه ما رونق ار نیست صفا هست      آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست "

دعا کنید زودتر این "  آش پشت پا " را بپزیم و به کار خود برگردیم، همه شما " آش پشت پا " مهمان من !

28 بهمن 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart