يكشنبه, 06 خرداد 1397

عدم ثبت درخواست راهپیمایی در وزارت کشور!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  ما را چه شده است، از ثبت نامه در وزارت کشور بیم دارند! ما طبق اصل 27 قانون اساسی تقاضای اجتماع و راهپیمایی داریم، موضوع هم غیر سیاسی است، مسئله سلامت مردم است، هیچ شعار سیاسی هم داده نخواهد شد، اساساً شعاری داده نمی شود، فقط یک سخنرانی پایانی و قطعنامه غیر سیاسی دارد، راهپیمایی سلامت است، از چه می ترسید؟ من فقط می خواهم ببینم، این اصل 27 قانون اساسی که 32 سال است تعطیل است، به چه کار آید، شما که امروز و دیروز هر چه خواستید راهپیمایی کردید و نیازی هم به مجوز نداشتید، به ما هم که 32 سال است مجوز نداده اید، این اصل را بردارید که موجب توهم ما نشود و جان خود را به خطر نیاندازیم، ظاهراً درخواست مجوز راهپیمایی حکمش اعدام است! کلاه خود را قاضی کنید، کدامیک به قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی نداریم؟!
آقایان نامه درخواست را گرفته اند که دستی به وزیر بدهند و از ثبت در دفتر اندیکاتور وزارت کشور پرهیز نموده اند، منطقی این است که تقاضا را دریافت و جواب مکتوب ارائه نمایند و جای شبهه و تردید باقی نگذارند.
به هر حال ما آنقدر درخواست مجوزراهپیمایی می دهیم تا بالاخره اگر به ما ندادید به نوه و نتیجه های ما مجوز بدهید!
اجرکم عندالله
27 بهمن 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart