جمعه, 04 خرداد 1397

ژاله گل سرخ عاشقان در روز عشاق !

نامه الکترونیک چاپ PDF

همه می دانند ژاله که بود، چگونه می اندیشید و چرا کشته شد، او هدیه عاشقان به معشوق بود! او مظلومانه اما ایستاده مرد! باز هم می گویم: " عاشقان روزتان مبارک باد! " همیشه عاشق بمانید، نترسید از رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی!  تا بوده چنین بوده و تا هست چنین هست!  همگان آیند و روند، لیک، عاشقان جاودانه تاریخند !
27 بهمن 1389 / بیاد صانع ژاله دلیر مرد کرد / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart