جمعه, 31 فروردين 1397

آش شله قلمکار مجلس، دولت و قوه قضائیه

نامه الکترونیک چاپ PDF
همه شما این طنز تلخ راشنیده اید، آن را یک طنز بدانید و بر اتهامات ما نیافزایید، می گویند یک برادر عرب به تهران آمد و به مصلای نماز جمعه رفت، گفتند :" درمصلی نمایشگاه کتاب داریم، نماز در دانشگاه برگزار می شود، گفت:" پس دانشجوها کجایند؟"  گفتند: " در زندان! "  گفت: " پس خلافکاران کجایند؟ "  گفتند: " سر کارند، پس چه کسی مملکت را اداره کند؟ "
این طنز است و قطعاً حقیقت ندارد - بر منکرش لعنت - اصلاً این برادر عرب ما گیر یک ضدانقلاب خارج نشینِ سلطنت طلبِ منافق فتنه گرسبزِ ضدِ ولایت فقیهِ برندازِ نرم تنِ رنگین پوست افتاده بوده است و این جواب های بی ربط را به او داده است! 
  اما من می خواهم با استفاده از این طنز حقیقتی را بیان کنم، راستش دیروز نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری دارند، بجای نشستن و فکر کردن، برخاستند و شعار دادند، تا این جای کار فقط دون شان قوه مقننه بود، اما چه اشکالی دارد، نمایندگان مجلس هستند و مایلند این گونه احساسات خود را بیان کنند، آزادی بیان یعنی همین! اما یک شعار جالب بود! آنها تقاضای اعدام سه نفر از روسای دولت ها و مجلس سابق را داشتند! این وظیفه قوه قضائیه است و حتی در آن قوه هم قاضی باید مستقل باشد و رئیس قوه هم نمی تواند از قاضی درخواستی کند! حال قوه مقننه کار قضا می کند و نمایندگان حکم اعدام صادر می فرمایند و مراحل دادرسی را هم بای پس فرموده ورای صادره را مستقیم برای اجرای احکام می فرستند - البته با مشت های گره کرده - و دولت ( قوه مجریه) برای خودش قانون وضع می کند و مجلس را متهم به بی قانونی می کند و جالب این که قوه قضائیه هم در مورد مسائل امور خارجه مصاحبه و سخنرانی می فرمایند، چه آش شله قلمکاری شد! این هم یادداشت آشپزی ما! می بینید که سیاسی هم نیست، همان آشپزی مجاز است!  خوب وقتی مجلس کار قضایی کند و دولت قانونگذاری فرماید و قوه قضاییه به امور اجرایی بسنده نماید! چه اشکالی دارد ما هم به آشپزی مشغول باشیم!
27 بهمن 1389 / مهدی خزعلی
*** دوستان می بخشید که نتوانستم بنویسم، تا این لحظه امکان دسترسی به سایت را نداشتم، چرایش بماند، قرار است سیاسی ننویسیم!  ***

افزودن نظر


Joomlart