پنجشنبه, 27 مهر 1396

شبهات دینی در راهپیمایی 22 بهمن

نامه الکترونیک چاپ PDF
نیروی مقاومت بسیج در راهپیمایی 22 بهمن غرفه ای زده بود برای پاسخ به شبهات دینی، دو روحانی و چند خانم طلبه در آن غرفه مستقر بودند، ظاهراً کسی برایش شبهه ای پیش نیامده بود!  یا این که همه شبهات را جواب داده بودند!  شاید هم راهپیمایان عزیز به شبهه فکر نمی کردند!  یا می ترسیدند که فکر کنند!  یا اصلاً فکر نمی کردند!  یا وقت فکر کردن نداشتند!  یا نمی‌دانستند چگونه باید فکر کرد!  یا تقسیم کار کرده بودند و دیگری بجایشان فکر می کرد! یا سرشان به جای دیگری گرم  بود! به هر حال غرفه خالی بود و آخوند مفت و مجانی در دسترس، چندان هم مفت و مجانی نبود، هزینه اش را از بیت المال پرداخته بودند، گفتم آخوند بیکار اسرافس،‌ یا باید خطبه ای بخواند یا شبهه ای جواب دهد، اینجا که جای خطبه خواندن نیست ، بروم شبهه ای مطرح کنم، شاید چیزی یاد گرفتم.
  یکی از آنها سیدی خوش چهره و خوش برخورد بود، شالی سبز هم برگردن داشت، بعد از سلام عرض کردم : " شال سبز به گردن دارید؟" گفت: " این سبز علوی است"  گفتم: " خدا کند اموی نباشد! "
  با احتیاط که تکفیرم نکند شبهه ای قرآنی مطرح کردم، خواست پاسخی بی ربط بگوید، مجالش ندادم، تا آخر پاسخ و رد آنرا برایش گفتم، قدری سکوت کرد و به فکر فرو رفت، روحانی آزاده ای بود، با شجاعت تمام گفت: " من در پاسخ مانده ام، جواب را نمی دانم، سپس کاغذی برداشت و نشانی دو سایت برای پاسخ به شبهات و یک تلفن مرکز پاسخ به شبهات دینی را برایم نوشت و گفت اینها روی شبهات کار کرده اند و بهتر است از این ها بپرسید"
 از شجاعتش در بیان " نمی دانم " تجلیل کردم و از او جدا شدم، ایکاش همه مسئولین و روحانیون ما این شهامت را داشتند.
22 بهمن 1389  /  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart