شنبه, 01 ارديبهشت 1397

مگر از مرده‌ها صدایی در‌آ‌‌ید !

نامه الکترونیک چاپ PDF
در دفتر کارم نشسته بودم، از دور همهمه‌ای می‌آمد، مثل روزهای تظاهرات! تعجب کردم، مگرخبری است؟، بیست و دو بهمن هم که نیست، از آنجا که دفترم نزدیک دانشگاه تهران است، گفتم شاید تجمع دانشجویی است، پنجره را باز کردم، بله صدای شعار می‌آمد، صدا هر لحظه نزدیکتر و بلند‌تر می‌شد، دیگر می‌شد از میان همهمه، شعارها را تشخیص داد، فریاد " لااله الا الله " بلند بود، پس ازدقایقی جمعیت تشییع کنندگان، جنازه بر دوش از مقابل دفتر عبور کردند، همسایه ای به دیار باقی رخت بربسته بود، پنجره را بستم و سر جای خود نشستم! با خود گفتم: " زنده‌ها که مرده اند، مگر از مرده ها صدایی درآید!"
19 بهمن 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart