پنجشنبه, 27 مهر 1396

تحلیل نظر سنجی پنجم، قوه قضاییه!

نامه الکترونیک چاپ PDF
سئوال : " کدامیک از روسای قوه قضاییه موفق‌تر عمل کرده اند؟
این نظر سنجی به مدت 9 روز در سایت بود و 747 نفر رای دادند، در میان نظر سنجی ها کمترین استقبال را داشت و کمترین رای را به خود اختصاص داد!
بسیاری می‌نوشتند: " چرا گزینه هیچکدام ندارد؟" و پاسخ این بود که در سئوالی که از صفت تفضیلی استفاده می‌شود گزینه هیچکدام بی معنی است، در واقع بین این افراد کدام موفق‌تر است، یا اگر شما هیچ کدام را قبول ندارید و موفق نمی‌دانید، فرض کنید سئوال این است که کدام ناموفق‌تر است، خوب نفر آخر ناموفق تر است و طبعاً محبوبیت کمتری دارد. از آغاز انقلاب 5 رئیس قوه قضاییه داشتیم، آرای هر یک به شرح زیر است:
1 - شهید دکتر بهشتی:     536 رای  معادل    71/8 درصد   / می‌توان گفت بخشی از این رای تحت تاثیر شهادت ایشان است، آن هم قبل از بروز حوادث سال 60 و 67 و اعدام‌های گسترده، شاید زندانی شدن فرزند ایشان هم در رای بی‌تاثیر نباشد!
2 - آیت الله موسوی اردبیلی :   149 رای   معادل  19/9 درصد   / ایشان را مردم به عنوان روحانی و مرجع اصلاح طلب می‌شناسند، اما او از سال 60 به مدت 8 سال رئیس قوه بوده است و اعدام‌های 60 و 67 در زمان ایشان بوده است! پس نتیجه می‌گیریم که حافظه تاریخی ملت ضعیف است و یا گذشت ملت بالاست! علی ای حال ای کاش ایشان از آن روزها سخن می‌گفت و ما را روشن می‌فرمود!
3 - آیت الله هاشمی شاهرودی:   39 رای   معادل 5/2 درصد  / این رای و درصد نتیجه مطلوبی برای کسی که 10 سال سکاندار قوه قضاییه بوده است، نه تنها قابل قبول نیست، بلکه تاسف بار است!
4 - آیت الله آملی لاریجانی:   17  رای   معادل  2/3 درصد   /  با توجه به دوران کوتاه ریاست ایشان، فقط می‌توان گفت هنوز دیر نشده و این یه بازخورد از مردم است و ایشان میتوانند با حفظ استقلال قوه قضاییه و اصلاح ساختار غلط و فسادآور آن نظر مردم را نسبت به خود عوض کنند و اگر همت کنند می‌توانند قهرمان این آوردگاه باشند، وگرنه دیری نمی پاید که به قعر جدول سقوط کنند!
5 - آیت الله یزدی:   6 رای   معادل 0/8 درصد   / این دیگر نه توجیه دارد و نه قابل جبران است، آیت الله یزدی که 10 سال سکاندار قضا بود، اینک به عنوان بدترین و ناموفق‌ترین رئیس قوه معرفی شد، پس ضرورت دارد که ایشان در گفتار و رفتار و کردار خویش تجدید نظر فرمایند!
این نمودار، شما هم تحلیل خود را در ذیل بفرمایید.
30 دیماه 1389 / مهدی خزعلی


 

افزودن نظر


Joomlart