دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

ای کاش من هم زن رجایی بودم!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  می بخشید که ناگزیرم قدری از هتاکان و جوندگان و درندگان بگویم، اینها که امروز سنگ انقلاب و ولایت بر سینه می‌زنند، دیروز چه می‌کردند و کجا بودند؟ اگر سفره ‌شان خالی و از پست و مقام کنار روند چه حالی به آنها دست خواهد داد؟ خدایش حفظ کند برادر خیبری ام را که به این جماعت می گفت حزب سر تو آخوریان! آری اینها  خوب می چرند که این گونه می جوند و می‌درند.
  فراموش نکنیم همین شیخ جعفر شجونی که امروز عربده می‌کشد و خرخره می‌جود وقتی در مجلس دوم رای نیاورد، افسرده و ناراحت  زانوی غم در بغل گرفته بود وبه رای همسر شهید رجایی حسادت می‌ورزید که هنگاه عبور خانم رجایی از مقابل او گفته بود: " ای کاش من هم زن رجایی بودم ! "  یعنی او برای نماینده شدن حتی حاضر است تغییر جنسیت داده و ریش و سبیل زده و احتمالاً به عنوان همسر دوم شهید رجایی درآید بلکه مردم به او رای دهند! نه عزیز من برای داشتن رای مردم اینقدرخود را به زحمت نیانداز، کافی است قدری صفا و صمیمیت و صداقت شهید رجایی را داشته باشی و قصد جان و مال مردم نکنی و صد البته خرخره مردم را هم نجوی، خودشان نه تنها به تو بلکه به همسر تو هم رای خواهند داد!  آقای شجونی راه را اشتباه رفته ای ، نیاز به تغییر جنسیت هم نیست، جنست را عوض کن و از جنس مردم باش، انسان دوپا، از جوندگان و درندگان دوری کن و از مردم باش تا مردم با تو باشند.
28 دیماه 1389 / مهدی خز علی

افزودن نظر


Joomlart