پنجشنبه, 27 مهر 1396

اگر رهبری لب تر کند خرخره موسوی و کروبی را می‌جوم!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  این جمله آقای شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده سابق کرج است، بازجوی من هم در یکی از جلسات بازجویی گفت: " من خرخره مخالفان ولایت را می‌جوم"  و من در پاسخ عرض کردم، نه ما خرخره نمی‌جویم!
  ما سخن مخالف را با حوصله گوش می‌دهیم و با منطق جواب، اصراری هم نداریم که مجاب شود و عقیده اش را عوض کند، ما به همه اندیشه‌ها و عقاید احترام می‌گذاریم، بنا نیست همه مثل ما فکر کنند، بهترین هدیه برای من نقدو نقادی مخالف است، مخالف است که مرا به اشتباهاتم واقف می سازد و عیوب مرا به من تذکر می‌دهد، اگر مخالف نباشد یا خرخره‌اش جویده شده باشد، من دیگر جز نعت و دعا و حمد و ثناء، صدایی نخواهم شنید و خیلی زود دچار خودشیفتگی و توهم می‌شوم و خدای ناکرده کارم به استبداد رای و دیکتاتوری می‌رسد!
  امیدوارم جوندگان ولایت، بجای جویدن خرخره و بریدن حنجره، بروند کنار پنجره و صدای ناله و ضجه اسیران خاک را که ما درهدایت و گمراهی شان مسئولیم بشنوند، گمان نکنیم اگر جوانی امروز دین خدا را به سخره می‌گیرد، ما فارغ از مسئولیتیم، خیر فردا ما را به خاطر بی دینی او در آتش می‌افکنند و چه بسا عذر او را بپذیرند، او دین گریز و دین ستیز شد، چون ما از دین خدا استفاده ابزاری کردیم،‌چون ما خرخره پدر و مادر و خواهر و برادرش را جویده بودیم، چون ما به نام دین خدا همه چیز را بر خود حلال و بر دیگران حرام کرده بودیم، آقایان جوندگان ولایت؛ ما مسئولیم، ولایت فقیه جونده نمی‌خواهد، ولایت جوینده می‌خواهد، جوینده راه حق و حقیقت، کسانی که همه آراء را بشنوند و بهترین را برگزینند، عاقلان و متفکران به درد ولایت می‌خورند، اما افسوس که امروز کارها در دست جوندگان است که نه حنجره و خرخره  مخالفان که ریشه ولایت را دارند می‌جوند.
28 دیماه 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart