پنجشنبه, 27 مهر 1396

شیری که مغز خر خورَد حکمش اعدام است!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  در خبر ها آمده بود که 14 شیر باغ وحش ارم را تیرباران کردند!  می‌گویند علت بیماری شیرها خوردن گوشت خر بوده است!
 نمی‌دانم کجای این خبر تعجب دارد، رسم دنیاست که شیران را دربند می کنند و به سیاهچال می‌افکنند و در آخر یا بردار می کنند یا تیرباران! چیز تازه‌ای نیست.
 اگر شیران هم مغز خر نخورده بودند که خران حاکم نمی‌شدند تا با آنها چنین کنند، پس عاقبت شیری که شیر خر خورد و مغز خر تناول فرماید همین است! همین!
27 دیماه 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart