دوشنبه, 28 خرداد 1397

تونس آزاد شد، بن علی فرار کرد!

نامه الکترونیک چاپ PDF
این سرنوشت همه دیکتاتورهاست، دیر یا زود خواهند رفت، مگر رضا شاه نرفت، محمد رضا هم رفت، امروز بن علی فرار می کند و فردا نوبت دیکتاتور دیگری است، اما نمی‌دانم چرا دیکتاتورها درس نمی‌گیرند، وقتی پیام انقلاب مردم را می‌شنوند که دیرشده است، دیر!
  شاید متملقین و چاپلوسان و پابوسان و دست‌بوسان، موجب می‌شوند که دیکتاتورها واقعیت را لمس نکنند، می گویند دیکتاتورها در خلا زندگی می‌کنند، هیچ نقدی را نمی‌شنوند، از فیدبک‌منفی محرومند، تا وقتی که مردم جانشان به لبشان می‌رسد و فریاد " مرگ بردیکتاتور" تا پشت دیوارهای قصرشان می‌رسد، آن روز بر اطرافیان خود می‌خروشند که چرا ما را خبر نکردید؟! چرا واقعیت ها را از ما پنهان کردید؟ اما خود باعث این محرومیت شده بودند، روزی که پابوسان و دستبوسان را بر صدر مجلس نشاندند و منتقدین را حبس کردند، روزی که هر صدای دلسوخته ای را دشمن انگاشتند، همان روز تنها شدند و با متملقین خوش بودند، آنقدراعلیحضرت و علیاحضرت وقدر قدرت و قوی شوکت و ظل الله و مدظله العالی به نافشان بستند تا ترکیدند!
  آهای دیکتاتورهای دنیا؛ گول نخورید، این چاپلوسان شما را در سراشیبی سقوط قرار می‌دهند، اگر می‌خواهید بمانید، خود با دست خود اصلاحات را آغاز کنید، منتقدین را ارج و بر صدر نشانید و متملقین بی مقدار را از درگاه خود برانید، درروزهای سخت ، آنها قبل از همه شما را ترک خواهند کرد، به رای مردم احترام بگذارید و زندانی‌های سیاسی را آزاد کنید و بگذارید مردم حرف دلشان را بزنند، مطمئن باشید حتی اگر از قدرت کنار روید، یک قهرمان خواهید شد، قهرمانی که به خواست ملت گردن نهاد، چون آخرین رئیس جمهور رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، که خاطره ای خوش از خود بر جای گذاشت.
 روی سخن من با همه دیکتاتورهای دنیاست، دوران حکومت‌های توتالیته  فرا آمده است، فرد محوری و مطلق گرایی دیگر قابل پذیرش نیست، امروزه مردم برای خود تصمیم می‌گیرند و هیچ فرمانروای مادام العمری را بر نمی‌تابند، هر حکومتی که از رای مردم دور شود محکوم به فناست.
25 دیماه 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart