يكشنبه, 03 تیر 1397

بزرگی با شما کار دارد ! زنگ بزنید !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  امروز پیامکی عجیب دریافت کردم، خادم یکی ازبزرگان دین بود، متن پیامک چنین بود:
" سلام یک بزرگی کارت دارد، نمی گم کیه، الان زنگ بزن خوشحال می شی.  05112003433 "
خوب من هم بلافاصله زنگ زدم و به آن بزرگ از دور سلامی عرض کردم و گریستم، دلم هوایش را کرد!
شما هم زنگ بزنید، اگر حالی پیدا کردید مرا هم دعا کنید، التماس دعا
22 دیماه 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart