سه شنبه, 25 مهر 1396

اگر موسوی و کروبی را دستگیر کنند!

نامه الکترونیک چاپ PDF
بسیاری سئوال می‌کنند که اگر موسوی و کروبی را دستگیر کنند چه می شود؟ آیا مردم به خیابان‌ها می‌ریزند؟ کشور به هم می‌ریزد؟ این سئوال را بازجو هم از من پرسید!
جواب این است، اگر در انتخاباتی که فقط دو کاندیدا از جناح رقیب بوده است، همان دو نفر را دستگیر کنند، دیگر نیازی به حضور در خیابان نیست، این مهر ابطال است که با دست خود بر انتخابات زده‌اند، هیچ حکومتی - هرچند بی تدبیر و نادان - چنین خطایی را مرتکب نمی‌شود، هیچ رژیمی با دست خود مهر ابطال بر انتخاباتش نمی‌زند، به عنوان خیرخواهی و مشورت اگر از من بپرسند خواهم گفت: بزرگترین خطای شما دستگیری رقیب انتخاباتی است. اگر می‌خواهید به مشروعیت خود بیافزایید، بجای دستگیری رقیب، اجازه دهید آن سیزده میلیون رای که خود شما به آن اقرار دارید، حرفشان را بزنند، سهمی هم به اندازه آرایشان در صدا و سیما داشته باشند، هر چه زودتر به فضای امنیتی پایان دهید و فضای گفتمان را تقویت کنید، شبهه ترس و عدم مشروعیت را کاهش داده‌اید، اگر نمی‌ترسید و غرش شما از خوف نیست!
  الان تحلیل های سیاسی و روانشناسی همه بر این باورند که اقدامات جناح حاکم از روی ترس و عدم اعتماد به نفس است، هر چه بیشتر بگیرید و در بند کنید این تحلیل تقویت می‌شود!
10 دیماه 1389  / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart