پنجشنبه, 27 مهر 1396

چرا مردم به جبهه نمی‌روند؟(تحلیل نظر سنجی دوم)

نامه الکترونیک چاپ PDF
   سئوال نظر سنجی:
با توجه به این که روسای سه قوه یک روز هم جبهه نبوده اند، اگر جنگ شود چه خواهید کرد؟( کل آراء 4097 رای)
1 - به جبهه نمی روم تا جناح حاکم تقویت نشود( 2803 رای معادل 68/4 درصد )
2 -  بی تفاوت می مانم ( 1070 رای معادل 26/1 درصد )
3 - به جبهه می روم و از جناح حاکم دفاع می کنم ( 225 رای معادل 5/5 درصد )
اشکالات نظر سنجی:
1 - می دانم خواهید گفت که این جامعه آماری خاص است، کسانی که به اینتر نت دسترسی دارند و خواهید گفت که بسیاری از روستائیان و پیرزنان و پیرمردان روستایی که بینشان سیب زمینی هم تقسیم شده است در این جامعه آماری حضور ندارند، بله حق با شماست، اما جوان دانشجوی همان روستا در جامعه من است و او تاثیر عمیقی بر فرهنگ همان روستا در آینده خواهد گذاشت، در ثانی آن پیرمرد و پیر زن هم از جنگ معافند
2 - می گویید این ها مخاطبان سایت تو هستند، بله چنین است، مخاطبان رجانیوز متفاوتند، اما راه برای همه باز است و می توانند بیایند و رای دهند، البته سایت من فیلتر است و رجا نیوز فیلتر نیست، من نتیجه را سانسور یا تحریف نمی کنم و او را نمی دانم!
تحلیل نظر سنجی:
به هر حال مشتی است نمونه خروار، هشداری است که اگر مردم جناح حاکم را از خود ندانند یا از کسانی نشمارند که در دوران سخت جنگ از کشور دفاع کردند، شاید در جنگ بعدی ترجیح دهند در خانه بنشینند و رئیس قوه شوند تا بروند و شهید شده و نامشان را بر دیوار بنویسند، بسیاری بر این باورند که بگذار ما بمانیم و نقش شهدا بر دیوار کشیم! چرا برویم تا دیگران نقش ما حک کنند و به ریشمان بخندند! شاید هتک حرمت فرزندان و یادگاران شها در این نظر سنجی بی تاثیر نبوده باشد، نگاه کنید با یادگاران شهدا چه کردیم، شهید مظلوم بهشتی، شهید محمد منتظری، شهید مطهری، شهید دستغیب، شهید غفاری، شهید رجایی، شهید باهنر، شهید قدوسی، شهید مفتح، شهید صدوقی، شهید اشرفی اصفهانی، شهید باکری، شهید همت، و هزاران شهید دیگر، همسرو فرزندان شان در چه حال اند ؟
نمی‌دانم می توان با 5/5 درصد جمعیت جنگی را اداره کرد؟ باید چاره ای اندیشید، باید بی تفاوت ها و گروه اول را جدی گرفت، باید در رفتارمان تجدید نظر کنیم!
3 دیماه 1389  /  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart