جمعه, 04 خرداد 1397

یاد دوستان !

نامه الکترونیک چاپ PDF
ای صمیمی، ای دوست
گاه و بیگاه
 لب پنجره خاطره ام می آیی!
ای قدیمی، ای خوب
تو مرا یاد کنی یا نکنی
من به یادت هستم
                   دوستدارت: مرتضی
تو به یادم باشی
من به یادت هستم
از دلم تا دل تو
 راهی هست
از دلت تا دل من
نیز رهی
چه تفاوت دارد
 تو به یادم باشی
 یا به یادت باشم               
        به یادت : مهدی خزعلی / 26 آذر 89

افزودن نظر


Joomlart