پنجشنبه, 27 مهر 1396

از فردا روزه خواهم داشت !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  در خبرها خواندم که برادرم محمد نوری زاد در پنجمین روز اعتصاب غذا دچار خونریزی معده شده است، می دانم چه حالی دارد و بر خانواده اش چه می گذرد، من نیز در روز 16 اعتصاب غذا دچار خونریزی معده شدم و چه سخت بود بر خانواده ام، هر چند پس از خونریزی معده هنوز دارو مصرف می کنم و هنوز رژیم غذایی زخم معده دارم، اما برای همراهی با برادر جهادگرم - که هروقت او را می بینم یا صدایش را می شنوم، بیاد سید شهدای اهل قلم، مرتضی آوینی می افتم - از فردا روزه خواهم داشت و تا او نمی خورد، من نیز روزه می گیرم. مگر ما چه می خواهیم، جزعدالت قضایی، آنچه در قاموس مقیسه ها جایی ندارد، مگر در زیر آسمان جز قضات سر سپرده امنیت، قاضی نداریم، همه قضات که از فیلتر گزینش خودتان عبور کرده اند، پس بگذارید یکی دیگر را از میان گزینش شده های شما برگزینیم، کسی که به حداقل های آیین دادرسی پایبند باشد! 
محمد جان؛ " فاستقم کما امرت "
25/آذر /1389  /عاشورای حسینی /  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart