جمعه, 04 خرداد 1397

گزارشی از تاسوعای 1389

نامه الکترونیک چاپ PDF
  امروز خیابان ها خلوت بود، مثل ایام تعطیل، دسته ها کمتر از همیشه، قابل مقایسه با هیچ تاسوعایی نبود، در خیابان هایی که دسته غوغا می کرد، مثک گرگان، یک تا دو ساعت دسته هایی معدود سینه و زنجیر زدند، دقایقی بعد از اذان ظهر دیگر دسته ای نبود، خیابان انقلاب و میدان های اصلی را با بسیج نیروهای راهنمایی و رانندگی تامین کرده بودند که کمتر رنگ و بوی امنیتی بدهد، اما یگان سیاه پوش ضد شورش و نیروهای نوپو هم گشت می دادند، به یکباره ستون بزرگی از نیروهای ضد شورش در خیابان انقلاب به سمت شرق حرکت کرد، ماشین های رفع موانع و قفس های حمل زندانی و مینی بوس و اتوبوس مملو از نیروهای ضد شورش ستون را همراهی می کرد، ظاهراً برای درگیری تهرانپارس اعزام شده بودند، امیدوارم روزی برسد که دیگر نیازی به "نوپو" و یگان ضد شورش نباشد، روزی که ما بر دل های مردم حکومت کنیم و مخالف ما با آزادی سخن بگوید و اعتراضش را در مجاری قانونی بشنویم و پیگیری کنیم، روزی که به عقاید مخالف - ولو اقلیت - احترام بگذاریم، روزی که بدون لکنت  زبان در برابر زمامدارانمان سخن تند نقد بر زبان آریم و ترسی از زندان و حبس و تبعید و ... نداشته باشیم
24 آذر 1389 / تاسوعای حسینی / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart