جمعه, 04 خرداد 1397

گمشو بیرون، مزدور اجنبی !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  گاه نوشت نوری زاد را می خواندم، نوشته بود قاضی مقیسه پس از سه دقیقه دادگاهِ بدون وکیل با فریاد " گمشو بیرون مزدور اجنبی" او را به دو سال حبس محکوم کرده است، امیدوارم این تراژدی دروغ باشد، یا که من در خواب باشم ! دیگر حرفی ندارم ، چه بگویم، این شما و این لینک خبر:
http://nurizad.net/?p=1576
باز هم به وحدانیت خدا و رسالت انبیاء و ولایت اولیاء و فقهاء شهادت می دهم و اعلام برائت از همه اجانب و بیگانگان می نمایم ! ضمناً هیچ ارتباط و وابستگی به هیچ حزب و گروه و فرقه و انجمن و دسته و هیات  داخلی و خارجی نداشته و ندارم، با هیچ فردی اعم از ذکور و اناث رابطه نامشروع نداشته و ندارم، قصد و غرضی هم از این مطلب ندارم و فقط چون بر من تاثیری عجیب گذاشت، آنرا در وب نوشت گذاشتم تا بدانم در 19 آذر 89 خبر محمد نوری زاد بود که مرا متاثر کرد، امیدوارم این تاثر خاطر را بر من ببخشید، آنهم بخاطر یک مزدور اجنبی که سالها حقوق بگیر اجانب بوده است!!!  من بخاطر این احساس نابجا  استغفار می کنم !
19 آذر 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart