پنجشنبه, 27 مهر 1396

موفقیت بزرگ فرزندان ملت در کشتن ملت !

نامه الکترونیک چاپ PDF
 می‌دانید این روزها دست به عصا راه می روم، مراقبم که از چراغ قرمز رد نشوم، ورود ممنوع نروم، رعایت سرعت مجاز را بنمایم، انحراف به چپ و راست نداشته باشم، درست توی خط کشی حرکت کنم تا بهانه ای دست آقا پلیسه ندهم، او مترصد است که مرا توقیف کند، ومن مراقبم که به خواسته اش نرسد!
  اما تیتر اول روزنامه اطلاعات در دو شماره گویاست، جان 12 میلیون تهرانی در خطر است و مردم براحتی از کنار این دو تیتر می گذرند، من شرحی نمی دهم، هر سئوالی دارید از خودشان بپرسید، اما در بلاد کفر به این می گویند جنایت بشری، رسوایی بزرگ برای یک دولت و قطعاً سقوط دولت را به همراه دارد، عارضه این آلودگی ها در دراز مدت معلوم می شود! 
از فرزندان بزرگ ملت تقاضا داریم به ملت رحم کنند! و این اعتراض را فقط به عنوان شکایت یک شهروند ساده برای حفظ جان خود و خانواده اش قلمداد فرمایید، باز هم اعلام می کنم و شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت انبیاء و ولایت اولیاء و فقهاء و قانون اساسی و فقط و فقط اعتراض به آلودگی هوا و عوامل آن دارم و هیچ قصد براندازی و انقلاب نرم هم ندارم، فقط  تنگی نفس دارم چون درحوالی میدان انقلاب زندگی می کنم ! از همه کسانی هم که دچار تنگی نفس و بیماری شده اند می خواهم تا از مسببین شکایت کنند.
19 آذر 1389  /  مهدی خزعلی
تیتر روزنامه اول: " موفقیت بزرگ فرزندان ملت در تولید بنزین با کیفیت "
تیتر روزنامه دوم: " کیفیت پایین سوخت خودروها عامل اصلی آلودگی هوا "

افزودن نظر


Joomlart