دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

دکتر علی تاجر نیا آزاد شد

نامه الکترونیک چاپ PDF
  امروز تاجر نیا پس از یک سال حبس آزاد شد، اگر سیاسی نبود و به جرم قاچاق مواد مخدر در حبس بود ، هزار و یک راه برای نیمه دوم زندانش وجود داشت تا در کنار خانواده باشد، مثل " رای باز" یا " مرخصی"‌یا ...

افزودن نظر


Joomlart