يكشنبه, 06 خرداد 1397

ابلاغ جلسه‌ی آخرین دفاع ( دادسرای اوین)

نامه الکترونیک چاپ PDF
  نمی دانستم برای چه به دادسرای اوین احضار شده ام، بعضی می گفتند در آستانه 16 آذر می خواستند اخطاری بدهند که دست از پا خطا نکنی! کما این که قبل از سفر رهبری به قم مرا بازداشت کردند و یکماه در سلول ماندم ، هرچه می گوییم ما بسیجی انقلابیم و معتقد به ولایت فقیه، باورشان نمی شود،  از وقتی که قصه خروس شهیدم را نوشته ام دیگر قسم حضرت عباس ما را هم باور نمی‌کنند!
  به هر حال امروز به بازپرسی شعبه چهارم امنیت رفتم، مثل همیشه خودم را آماده کرده بودم که به اتاق فکر(سلول انفرادی) بروم، کمی هم وزن گرفته ام و نیاز به کلینیک لاغری اوین دارم، قاضی حاجی محمدی، برگه ای برداشت تا آخرین دفاع را اخذ کند، عرض کردم : " می فرمودید که جلسه اخذ آخرین دفاع است تا با وکلاء بیایم"  این درخواست قدری برایش ثقیل بود، اصولاً دادگاه انقلاب و امنیت چشم دیدن وکیل را ندارند، انگار هووی خود را می بینند یا حیض می شوند!
  اما پذیرفت که جلسه اخذ آخرین دفاع برای دوشنبه باشد و وکلاء حضور داشته باشند اما صحبت نکنند. البته فرقی هم نمی‌کند که صحبت کنند یا نه! اساساً دفاع هم بی مورد است، آنها تصمیم خود را قبل از جلسه می گیرند، جلسه هم برای حفظ ظاهر تشریفات دادرسی است، اگر بخواهند آزاد و اگر بخواهند در بند می کنند!
  هر جلسه که می روم بر اتهامات افزوده می شود، اما هنوز من از ادله و مستندات اتهامات بی خبرم، در واقع اگر محکمه صالح و عادل و مستقلی باشد در صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت تردید نمی کند. اگر ....
17 آذر 1389  / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart