يكشنبه, 06 خرداد 1397

فردا به دادسرای امنیت می روم

نامه الکترونیک چاپ PDF
  دیروز در سفر بودم که ازبازپرسی شعبه چهارم امنیت تماس گرفتند، گفتند امروز 16 آذر مراجعه کنم، چون سفر بودم بنا شد فردا صبح به بازپرسی بروم، ان شاءالله که خیر است، فقط مزید اطلاع دوستان عرض شد، التماس دعا
16 آذر 1389 / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart