شنبه, 01 ارديبهشت 1397

جهان سوم، خاطره ای از دکتر حسابی

نامه الکترونیک چاپ PDF
  دکتر حسابی تعریفی از جهان سوم در قالب یک خاطره بیان می‌کند، که هر بار می خوانم، به او درود می‌فرستم، خدایش رحمت کند که خوب می‌دید .

اما خاطره پرفسور حسابی:
  روزی در آخر ساعت درس، یک دانشجوی دوره دکترای نروژی پرسید: " استاد؛ شما که از جهان سوم می‌آیید، جهان سوم کجاست؟ "
فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب فی‌البداهه مطلبی گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می‌کنم، به او گفتم : " جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در خرابی مملکتش بکوشد ! "

  ما که خانه خراب شدیم! بروید سراغ آنها که باغشان آباد است، ببینید چه کرده اند!
16 آذر 1389  / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart