يكشنبه, 06 خرداد 1397

فردا جلسه دادگاه دارم ( التماس دعا )

نامه الکترونیک چاپ PDF
  فردا باید بروم شعبه 28 دادگاه انقلاب ( شعبه امنیت )، رئیس دادگاه قاضی مقیسه است.
 التماس دعا از همه دوستان و هموطنان عزیزکه به من محبتی دارند

افزودن نظر


Joomlart