پنجشنبه, 27 مهر 1396

غدیر خم

نامه الکترونیک چاپ PDF
  قال رسول الله (ص):
" علیْ معَ الحق و الحق معَ علی اللهم ادر الحق معه حیثما دار"
" علی باحق و حق با علی است، بارالها؛ حق را در مدار علی بدار تا می گردد"
شیعه یعنی دست بیعت با غدیر       بارش ابر کرامت در کویر
درآستانه غدیر، در کنار آبگیری به وسعت تاریخ،
برفراز دستان حبیب خدا، آفتاب ولایت طلوع می کند.
هنوز طنین گرم صدایش از فراز جهاز اشتران بگوش می رسد،
دست مولا را بلند کرده وهمگان را به ولایت او می خواند:
" مَن کنتُ مولاه فهذا علیْ مولاه، اللهم وال مَن والاه و عاد مَن عاداه "
" هر که را من مولای اویم، علی بعد از من او را مقتدا باشد،
پروردگارا؛ دوست او را دوست بدار و بدخواه او را یاوه بگذار "
4 آذر 1389  / عید غدیر خم / مهدی خزعلی
 

افزودن نظر


Joomlart