سه شنبه, 26 تیر 1397

ولادت من و شهادت دکتر سامی !

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستی پرسید : چگونه است، روز شهادت سامی را از یاد نمی بری ؟

گفتم: سامی را چهار آذر، نامردمان از ما گرفتند!

شهادت او مصادف بود با ولادت من!

پس در هر تولد، بیاد مرگ می افتم،

که چگونه دژخیمان با قساوت هر چه تمام تر او را خاموش کردند؟

من در شهادت سامی، آینده خویش می بینم ،

در هر تولد، مرثیه خویش می خوانم،

من نطق مجلس ترحیم خویش ، نوشته ام،

من سنگ نبشته ی قبر خویش ، حک کرده ام،

من بارها جنازه خود بر دوش گرفته ام،

بسیار در قبر خفته ام،

من آماده ام،

تا چهارم آذر و تولد مرگی دگر !

مهدی خزعلی /اول آذر ماه 1387


***** برگی از سایت هک شده قبل *****

*  لینک مقاله " شهادت دکتر سامی به روایت آقای اکبر اعلمی "

http://www.drkhazali.com/index.php/1388-11-13-14-14-13/231-1388-11-13-13-52-05/689-1389-09-04-20-29-15.html

* لینک مقاله " آذر ماه، ماه ترور و قتل های زنجیره ای"

http://www.drkhazali.com/index.php/1388-11-13-14-14-13/231-1388-11-13-13-52-05/686-1389-09-01-17-17-54.html#comment-4922

افزودن نظر


Joomlart