دوشنبه, 28 اسفند 1396

طنز آخوندی(11): مش قنبر بمان و شاهد باش !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  نقل است روزی میرزا هاشم آملی - پدر همین اخوان لاریجانی که همه کاره مملکت هستند - به دیدار حضرت آیت الله مرعشی نجفی می رود، مش قنبر خادم برایشان چای می آورد و می خواهد از اتاق خارج شود و دو عالم را تنها بگذارد که آیت الله مرعشی نجفی - که درطنز و نقد ید طولایی داشت -  می فرماید: " مش قنبر بمان! "
  مش قنبر از سخن آقا تعجب کرده، اما امتثال امر می کند و در محضر دو بزرگوار می نشیند، منتظر که آقا چه امری دارند؟ اما ظاهراً آقا با مش قنبر کاری ندارند!
  میرزا هاشم از آقا نجفی می پرسد: " مش قنبر را برای چه نگه داشتید؟ "
  آیت الله نجفی می گوید: " بگذارید بماند و شاهد باشد، فردا این پاسدارها می گویند این دو مرجع داشتند لواط می کردند! "
این طنز تلخ آیت الله مرعشی نجفی ( قدس سره ) در زمانی بود که شایع کرده بودند کسانی چون حجة الاسلام والمسلمین امید نجف آبادی را به جرم لواط اعدام کرده اند! و پیامی سنگین در پس این طنز کوتاه بود.
89/7/20   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart