يكشنبه, 06 خرداد 1397

قورباغه همسایه غاز است !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  دوستی از مالزی ذیل مقاله " احمدی نژاد و حمام ترکی " برایم درکامنتی نوشت :
آقای دکتر یک سر تشریف بیاورید مالزی و مورد تفقد مالایی ها به خاطر احترام به احمدی قرار بگیرید، این تازه به دوران رسیده ها نخست وزیر باهوش و تحصیلکرده و مدبر خودشان را به خاطر مقایسه با احمدی نژاد بسیار ملامت می کنند!
  در جواب برایش نوشتم:
سابق می گفتند: " مرغ همسایه غاز است ! "
امروز باید گفت: " قورباغه همسایه غاز است ! "
89/7/20  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart