پنجشنبه, 03 خرداد 1397

تعبیر خواب احمدی نژاد !

نامه الکترونیک چاپ PDF
   بعضی برنامه های سیما ارتباطی قوی با جامعه برقرار می کند وتاثیر آن را می توان در مطایبات و پیامک های مردم دید، ظاهراً دوستان شدت علاقه مرا به احمدی نژاد می دانند و هیچ  طنز و پیامکی با مضمون ایشان نیست مگر اینکه مکرر برای من ارسال شود!
سریال حضرت یوسف(ع) بهانه ای برای این پیامک ها شد:
احمدی نژاد : " خواب دیدم هشت تن از یارانم برایم دیگ آش آلو بار گذاشته و هم می زنند!"
یوزارسیف: " شما به کمک همین 8نفر 8 سال به این مملکت می ر...، در این هشت سال تا می توانید سنجد بکارید!"
این sms دریافتی بود، به نظر شما  8 آشپز چه کسانی هستند؟ بهترین پاسخ جایزه دارد !
پنجشنبه 30 آبان 1387 / مهدی خزعلی

 *****  برگی از سایت هک شده قبل  *****

افزودن نظر


Joomlart