پنجشنبه, 03 خرداد 1397

امروز نیلوفری بر قامت استوار پدر می پیچد !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  دیشب به دیدار اسوه صبر و مقاومت ، علیرضا بهشتی شیرازی رفتم، استوارتر از همیشه- چون کوه - اما نه به آرامش همیشه، 9 ماه و 9 روز زندان، در روح او فرزندی از جنس موج، از تبار دریا ، از قبیله خروش و قافله فریاد متولد کرده بود، این بهشتی دیگر بهشتی آرام قبل نخواهد شد، او فریاد بلند آزادیخواهی و پرچم افراشته دموکراسی است.
  گروه گروه اهل قلم و مطبوعات به دیدارش می آمدند تا درس استقامت بگیرند، از او و خانواده ای که تحمل دوری او را نمود، نیلوفر دخت 6 ساله اش که پس از 9 ماه و اندی پدر را یافته بود، بر قامت پدر می پیچد و شب بدون بوسه پدر نمی خوابد، و از امام المسلمین می پرسد: گناه من چیست که از بوسه پدر محرومم کردید؟ گناه پدر چیست؟ آیا سلاح به دست گرفته است؟ جز این که در انتخابات در کنار یکی از نامزدهای تایید شده خودتان ایستاد مگر کاری کرده است؟ به کجا می روید؟
  علیرضا بهشتی از صاحبنظران و اندیشمندان آرام و معتدل بود، اگر او را تحمل نکنید، چه کسی را تحمل خواهید کرد؟
بگذریم، آنچه من دیشب دیدم، پولاد آبدیده بود، او را هر چه در کوره فرو برید محکم تر می شود، که امام صادق علیه السلام فرمود: " ان المؤمن أشد من زبر الحديد، ان الحديد اذا أدخل النار تغير، و ان المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه." آری مومن از آهن سخت تر است، آهن در آتش نرم شود و مومن اگر کشته شود و باز زنده شود و باز کشته شود، هرگز تغییری در قلبش پدید نیاید "
89/7/13 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart