پنجشنبه, 27 مهر 1396

احمدی نژاد و سلامت جنسی !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  کنگره «خانواده وسلامت جنسی » برای سومین سال پیاپی برگزار شد، فراخوان مقالات برای تمامی صاحبنظران داخلی و خارجی ارسال شد، در آستانه برگزاری کنگره هیئت دولت تصویب­ کرد که نام­ کنگره تغییر یابد! پس از شور و مشورت ، دبیرخانه کنگره نام « جامعه و سلامت جنسی » را بجای نام قبلی به هیئت دولت اعلام کرد ، و پاسخ هیئت دولت این بود که ما با کلمه « سلامت جنسی » مخالفیم و ظاهراً پیشنهاد داشتند که نام کنگره به « خانواده و باروری » تغییر یابد !
  ما از آقای احمدی نژاد انتظار نداریم که فرق « سلامت جنسی » و « باروری » را بداند ، اما از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار داریم که آقایان را با مفاهیم علمی آشنا کنند، نگذارید از هیئت دولت چیزی بیرون آید که نخبگان و اندیشمندان ما را مسخره کنند.
 نهایتاً کنگره بدون مهمانان خارجی تشکیل شد و معاونین محترم وزارت علوم و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درآن شرکت نفرمودند!
شاید همان گونه که آقای احمدی نژاد در دانشگاه­ کلمبیا منکر وجودهموسکسوال­ها در ایران شد و لااقل نفرمودکه : این در شرع مقدس اسلام گناه کبیره و حرام است و دارای شدیدترین مجازات می­باشد به این دلیل از همجنس­گرایی در ایران نمی­توان آمار درست ارائه نمود، و یا با استناد به نظر برخی از پزشکان و روانپزشکان آن را یک انحراف جنسی و بیماری می نامید، انکار همجنس گرایی در ایران یا انکار وجود همو سکسوال ها در ایران ، چیزی را عوض نمی کند، مثل سر در برف کردن کبک است، مثل دورانی است که وجود ایدز در ایران را منکر می شدیم، انکار ایدز، انکار یک بیماری است که در همه جای دنیا وجود دارد، کتمان بیماری عوارض زیانبارتری از خود بیماری دارد و موجب غفلت مردم و مسئولین در برخورد با انحراف و بیماری می شود .
  اما سخن از خانواده و سلامت جنسی و حذف کلمه سلامت جنسی توسط هیئت دولت ، جای بسی شگفتی است شاید آقای احمدی نژاد منکر روابط جنسی و زناشویی در محدوده مقدس خانواده نیز می باشد ، و شاید برای ایشان سیبی سرخ از بهشت ارسال شده است ، نیمی را خود و نیمی دیگررا والده آقا مهدی میل فرموده اند و خداوند به این زوج نورانی فرزندانی طیب و طاهرعطا فرموده است .
آقای احمدی نژاد مسئله سلامت جنسی جامعه از اهم واجبات است و باید شجاعانه به آن پرداخت و در این باب حجب و حیا راهی ندارد « لا حیاء فی الدین » .
هفتم دیماه 1386
مدیر مسئول موسسه فرهنگی حیان
دکتر مهدی خزعلی
*** این هم برگی از سایت هک شده قبل که دوستان تقاضا کردند منتشر شود! بماند که پس از این نامه تا دوسال مجوز کتاب  " خانواده و سلامت جنسی" را نگه داشتند!
 
nima
   
dear dr khazali
as a dr you are not expected to call homosexuality a disease or even sexuality deviation.it a normal form of sexuality not a deviation .for sure you have read Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry

پاسخ :
من هم به قدر بضاعت روانپزشکی خوانده ام ، با همان رفرنس کاپلان ، رفتارها با هنجارهای اجتماعی فرد تعریف می شود، واین هنجارها در جوامع مختلف متفاوت است،
لذا یک روانشناس قبل از مصاحبه و تشخیص باید با فرهنگ جامعه بیمار آشنا باشد!
ممکن است رفتاری در یک جامعه نشان ناهنجاری رفتاری و در جامعه دیگر نرمال باشد
يكشنبه 19 آبان 1387, 19:08
sahand sh
 
از نظر ایشان سلامت جنسی باروری است! تا وقتی که باروری باشد سلامت جنسی مهم نیست و مساله اصلی همانا باروری هرچه بیشتر است!

افزودن نظر


Joomlart