يكشنبه, 03 تیر 1397

اعلام رضایت از جنایتکاران کهریزک!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  خانواده روح الامینی و کامرانی از جنایتکاران کهریزک اعلام گذشت و رضایت کردند!
نمی دانم، مگر جنایت کهریزک مسئله شخصی بوده است که با رضایت ولی دم بسته شود، کارگزاران حکومت اسلامی از جایگاه قدرت سوءاستفاده کرده و جنایت بشری خلق کرده اند، آنها امنیت را از هفتاد میلیون مردم ربوده و خوف و وحشت را جایگزین کرده اند، نظام اسلامی باید عامل و آمر و مطلع را به اشد مجازات برساند و تنها راه عفو، رضایت تک تک آحاد ملت است، هر گاه هفتاد میلیون رضایت اخذ کردید می توانید جانیان را عفو کنید، من جز با مجازات همه جانیان راضی نخواهم شد.
چگونه است که نوجوان سنگ به دست به اعدام محکوم می شود و این جانیان رضایت می گیرند!؟
نقل است مادر پیری به جوان نابکار و راهزن خود گفت : " پسرم، تو از مال حلال چیزی نداری، می خواهم برای کفنم پول حلالی تهیه کنی تا جامه آخرتم لااقل حلال و مباح باشد"
پسر رفت و راه بر پیری بست و آنچه داشت از او ستاند، پس آنگاه پیر را به درختی بست و تا می خورد شلاق زد که این پول را برای کفن مادرم می خواهم، باید حلال کنی، و پیرمرد در زیر ضرب تازیانه فریاد می زد:" حلال کردم، حلال کردم، رهایم کن!"
جوان با خلعت آخرت به نزد مادر آمد و گفت: " مادر خیالت راتحت، حلال حلال است، حلال حلالش تا آسمان هفتم رسید!"
حکایت اعلام رضایت خانواده شهدای کهریزک از این قبیل است، و صدا و سیما هم آنرا در بوق می کند تا صدای رضایت این بیچارگان تا آسمان هفتم و ملک مقرب هم برسد!!!
89/7/7  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart