يكشنبه, 06 خرداد 1397

انحلال احزاب با کدام قانون؟

نامه الکترونیک چاپ PDF
  خبر انحلال احزاب " جبهه مشارکت " و " مجاهدین انقلاب اسلامی" را شنیدم، خواستم انحلال بدون سیر مراحل قانونی این احزاب را محکوم کنم، دیدم خطاست، کدام قانون؟ کدام تشریفات دادرسی؟ کدام داد و کدام دادسرا؟ کدام محکمه؟ کدام هیات منصفه؟ کدام قاضی؟ کدام حاکم؟ کدام عدل و کدام عدلیه؟
  قانون چیست؟ در نظام های استبدادی قانون چماقی است بر سر مردم! قانون تیغی است برای بریدن سر مخالف!  قانون ابزاری است برای سلطه!
  قانون چیست؟ آنچه سلطان فرماید! جایی که سخن سلطان و امیر و شاه و شیخ و ملک فصل الخطاب است، قانون چیزی جز منویات اعلیحضرت و اوامر ملوکانه نیست، با چه می خواهید بجنگید؟ با قانون؟ زهی خیال باطل! من همان دم که از دروازه اوین گذشتم، فهمیدم قانون در این فضا جایی ندارد، حکم این جا حاکم است، آس تاج است که بر سر شاه است، خشت بر خاج زده، دل برگشنیز، همه ورق ها را جمع کرده و سوزاندم، بازی بی قاعده بود، حکم حکم حاکم و آس دستارش، گاهی به حکمی می برید و گاهی به دستاری خفه می کرد، اما یک برگ آس برای خود نگاه داشتم، تا روزی که قانون حکومت کند و من آس خویش رو سازم، اگر عمری باشد .
89/7/7  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart